Referenc lista izvedenih radova

Redni br. Naziv naručioca / korisnika Objekat Godina
1. OPŠTINA BAČKA TOPOLABETONIRANJE NEKAT. PUTEVA U BAJŠI 2011
2. OPŠTINA BAČKA TOPOLABETONIRANJE NEKAT. PUTEVA U BAČKOJ TOPOLI 2011
3. OPŠTINA BAČKA TOPOLAIZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE U STAROJ MORAVICI 2012
4. JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICERADOVI NA RAVNANJU DEPONIJE 2012
5. JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICERADOVI NA UREĐENJU TRGA MARŠALA TITA U ČANTAVIRU - POPLOČAVANJE I ZAVRŠNI RADOVI 2012
6. OPŠTINA BAČKA TOPOLAIZVOĐENJE RADOVA NA ODRŽAVANJU NEKATEGORISANIH PUTEVA U OPŠTINI 2012
7. MESNA ZAJEDNICA KUPUSINAIZVOĐENJE RADOVA NA IZRADI BETONSKE OBLOGE KANALA 2012
8. AGROKONS DOOGRAĐEVINSKI RADOVI NA IZGRADNJI OBJEKTA - SILOSI-SUŠARA SA PRATEĆIM OBJEKTIMA U PIK MORAVICA DOO 2012
9. MESNA ZAJEDNICA STARA MORAVICAGRAĐEVINSKI RADOVI NA IZGRADNJI BAZENA 2012
10. MESNA ZAJEDNICA MALA BOSNAIZGRADNJA SPORTSKOG OBJEKTA 2013
11. PIK MORAVICA DOOIZGRADNJA ŠTALA (4 komada), PODNOG SKLADIŠTA, VAGE, INTERNE SAOBRAĆAJNICE I OGRADE NA FARMI TOVNIH JUNADI 2013
12. JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICEIZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA TROTOARA, JAVNIH PEŠAČKIH I DRUGIH POVRŠINA U SUBOTICI 2013
13. OPŠTINA BAČKA TOPOLABETONIRANJE DELOVA NEKATEGORISANIH NPUTEVA NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKA TOPOLA 2013
14. SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI PROIZVODI DOO NOVI BEOGRADGRAĐEVINSKI RADOVI NA BETONIRANJU ČELIČNE HALE TEČNIH PROIZVODA U APATINU 2014
15. MESNA ZAJEDNICA SVILOJEVORAVNANJE ATARSKIH PUTEVA 2014
16. JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU APATINIZGRADNJA DVONAMENSKE KUPOLASTE NASTREŠNICE - BINA 2014
17. MESNA ZAJEDNICA APATINIZGRADNJA PARKINGA 2014
18. OPŠTINA BAČKA TOPOLABETONIRANJE NEKATEGORISANIH PUTEVA NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKA TOPOLA ZA 2014.GODINU 2014
19. OPŠTINA BAČKA TOPOLAIZGRADNJA NEKATEGORISANOG PUTA U STAROJ MORAVICI2014
20. UNIVERZITET U NOVOM SADU, EKONOMSKI FAKULTET SUBOTICAIZGRADNJA PARKINGA, OGRADE I BETONSKE STAZE SA NASTREŠNICOM I PLATOOM 2014
21. MESNA ZAJEDNICA PAČIRIZRADA PROJEKTA SAOBRAĆAJNICE I PARKINGA U PAČIRU2014
22. GRAD SOMBORIZGRADNJA SEDAM OTRESIŠTA NA PRIKLJUČCIMA ATARSKIH PUTEVA SA KATEGORISANIM PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA SOMBORA2014
23. JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU APATINODRŽAVANJE BANKINA I UPIJAJUĆIH KANALA 2015
24. JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU APATINIZGRADNJA DVONAMENSKE KUPOLASTE NASTREŠNICE - BINA - ANEKS 2015
25. OPŠTINA BAČKA TOPOLAIZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE U PAČIRU 2015
26. RAVNICA AD BAJMOKKOMPLEKS SILOSA NA K.P 2145/4 K.O. ŽEDNIK, SUBOTICA 2015
27. RAVNICA AD BAJMOKKOMPLEKS SILOSA NA K.P 2145/4 K.O. ŽEDNIK, SUBOTICA - ANEKS 2015
28. MESNA ZAJEDNICA STARA MORAVICAIZGRADNJA BAZENA - II FAZA 2015
29. JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICETEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE - SANACIJA ZEMLJANIH PUTEVA2015
30. JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU ODŽACIIZGRADNJA PARKINGA 2015
31. JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICEIZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I REVITALIZACIJA SAOBRAĆAJNICA SA VETRIKALNOM I HORIZONTALNOM SIGNALIZACIJOM2017
32. JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICERUŠENJE RAZNIH OBJEKATA PO INSPEKCIJSKIM NALOZIMA I ZAŠTITA SUSEDNIH OBJEKATA 2015
33. MESNA ZAJEDNICA KUPUSINAREKONSTRUKCIJA PROPUSTA KOLSKIH ULAZA U ULICI ADI ENDRE 2015
33. JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU APATINREKONSTRUKCIJA TROTOARA U APATINU2015
34. MESNA ZAJEDNICA APATINIZGRADNJA PEŠAČKO-BICIKLISTIČKIH STAZA U PRIGREVAČKOJ ULICI U APATINU2015
35. JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICERUŠENJE OBJEKATA PRIBAVLJENIH EKSPROPRIJACIJOM 2015
36. JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICERUŠENJE OBJEKATA PRIBAVLJENIH NA TRŽIŠTU (OTKUP) I ZAŠTITA SUSEDNIH OBJEKATA 2015
37. GAKOVAC DOO, STARA MORAVICAIZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA IZGRADNJI BIOELEKTRANE SA PRATEĆIM OBJEKTIMA, TRAFOSTANICE, PLATOA ZA STAJNJAK I LAGUNE 2015
38. OPŠTINA BAČKA TOPOLAREKONSTRUKCIJA OTRESIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKA TOPOLA2015
39. DIREKCIJA ZA IZGRADNJU APATINODRŽAVANJE BANKINA I UPIJAJUĆIH KANALA 2016
40. MESNA ZAJEDNICA BAJŠARADOVI NA SANACIJI ATMOSFERSKOG KANALA U BAJŠI 2016
41. JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICETEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE - SANACIJA ZEMLJANIH PUTEVA2016
42. JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICETEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE - ODRŽAVANJE SANIRANIH PUTEVA 2016
43. JP ZA GRAĐ. ZEM., URB. PLAN. I UREĐENJE BAČKA TOPOLAIZGRADNJA BICIKLISTIČKE STAZE 2016
44. MESNA ZAJEDNICA BAJŠAINVESTICIONO ODRŽAVANJE PARKA 2016
45. JP ZA GRAĐ. ZEM., URB. PLAN. I UREĐENJE BAČKA TOPOLAODVODNI KANAL ATMOSFERSKE VODE 2016
46. GRAD SOMBORIZRADA OTRESIŠTA NA ATARSKIM PUTEVIMA NA PODRUČJU GRADA SOMBORA2016
47. JP ZA GRAĐ. ZEM., URB. PLAN. I UREĐENJE BAČKA TOPOLASANACIJA ASFALTA NA UGLU NULICA PETEFI BRIGADE I MARŠALA TITA U BAČKOJ TOPOLI 2016
48. JP ZA GRAĐ. ZEM., URB. PLAN. I UREĐENJE BAČKA TOPOLASANACIJA BICIKLISTIČKE STAZE I TROTOARA NAKON HAVARIJE VODOVODA U BAČKOJ TOPOLI 2016
49. OPŠTINSKA UPRAVA BAČKA TOPOLAIZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PUTEVA U MZ PAČIR, STARA MORAVICA I PANONIJA2016
50. OPŠTINSKA UPRAVA BAČKA TOPOLAMAŠINSKO ČIŠĆENJE ATMOSFERSKIH KANALA U NASELJU GUNAROŠ2016
51. JP ZA GRAĐ. ZEM., URB. PLAN. I UREĐENJE BAČKA TOPOLARUŠENJE SPORTSKO-REKREATIVNOG OBJEKTA VENUS2017
52. JP ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE SUBOTICAPLANSKE POPRAVKE KOLOVOZA I BICIKLISTIČKIH STAZA2017
53. JP ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE SUBOTICARADOVI NA ODRŽAVANJU I REKONSTRUKCIJI SAOBRAĆAJNICA SA VERTIKALNOM I HORIZONTALNOM SIGNALIZACIJOM2017
54. JP ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE SUBOTICAODRŽAVANJE SANIRANIH ZEMLJANIHPUTEVA2017
56. GRAD SOMBORIZRADA OTRESIŠTA NA ATARSKIM PUTEVIMA NA PODRUČJU GRADA SOMBORA2017
55. OPŠTINA BAČKA TOPOLAIZGRADNJA BAZENA U BAJŠI2017
56. OPŠTINA BAČKA TOPOLAIZGR. I REKONSTR. SAOBR. U OPŠT. B.TOPOLA U 20172017
57. VD "BAČKA" d.o.o. VRBASPRUŽANJE USLUGE TEHNIČKE PODRŠKE U SKLADU SA POTREBAMA NARUČIOCA PO UGOVORU 20/17 (RADOVI NA UREĐENJU KANALA VRBAS-BEZDAN od km 19+300 do 30+300)2017
58. VD "BAČKA" d.o.o. VRBASRADOVI NA UREĐENJU KANALA VRBAS-BEZDAN od km 30+280 do 34+2452018
59. VD "DUNAV" AD BAČKA PALANKARADOVI NA UREĐENJU KANALA BAČKI PETROVAC-KARAVUKOVO KOD ČELAREVA, TOVARIŠEVA I NOVE GAJDOBRE2018
60. JP ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE SUBOTICAJN II-404-1-5 ⁄ 2018 ODRŽAVANJE SANIRANIH ZEMLJANIH PUTEVA2018
61. JP ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE SUBOTICA class="column3"JN II-404-1-13 ⁄ 2018 SANACIJA ZEMLJANIH PUTEVA2018
62. VOJPUT DOO SUBOTICARUŠENJE NAPLATNOG TERMINALA U SIRIGU2018
63. VOJPUT DOO SUBOTICAII-404-1-11 ⁄ 2018 - Planske popravke saobraćajnih površina2018
64. JP ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE SUBOTICAJNVV II-404-1-25 ⁄ 2018 Sanacija zemljanih puteva - 2. faza2018
65. JP ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE SUBOTICAJNVV II-404-1-28 ⁄ 2018 Održavanje saniranih zemljanih puteva - 2. faza2018
66. VOJPUT DOO SUBOTICAII-404-1-11 ⁄ 2018 - Planske popravke saobraćajnih površina 
67. OPŠTINA BAČKA TOPOLA1.3.48 ⁄ 2018 PUT PORED JEZERA MORAVICA2018
68. VD ZAPADNA BAČKAVI-559-18 - REVITALIZACIJA KANALA VRBAS-BEZDAN2018
69. DUNAV-TISA-DUNAV VODOPRIVREDNO PRIVREDNO DRUŠTVO SEVERNA BAČKA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SUBOTICARadovi na podsistemu Tisa-Palić (oblaganje, izlaz za životinje, zemljani radovi)2018
70. PORT EXPRESS DOO BAČKA TOPOLASILA - Izgradnja logističkog centra sa pratećim sadržajima2019
71. FUDBALSKI KLUB TSCIZVOĐENJE RADOVA-RUŠENJE GRADSKOG STADIONA U BAČKOJ TOPOLI2019
72. OPŠTINA BAČKA TOPOLA102 ⁄ 19 OKONČANA POVEZIVANJE PARKING PROSTORA NA PIJACI2019
73. JP ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE SUBOTICAOKONČANA „Одрж. санир. земљ. пут.", број II-404-1-4_20192019
74. JP ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE SUBOTICASANACIJA ZEMLJ. PUTEVA - SUBOTICA -2019 -II deo2019
75. JP KOMGRAD BAČKA TOPOLAJNMV-9-2019-UKLANJANJE OBJEKATA KOMGRAD B.TOPOLA2019
76. OPŠTINA BAČKA TOPOLAIzgradnja i opremanje bazena u Bajši2019
77. OPŠTINA BAČKA TOPOLAJNOP Br. 13_2019 INVESTICIONO ODRŽAVANJE I SANACIJA PUTEVA U KO PAČIR2019
78. GRAD SUBOTICAJN K 21 ⁄ 19 GRAD SUBOTICA- RUŠENJE OBJEKTA U KO STARI GRAD - KLJUČ U RUKE ("ZORA")2020
79. JVP "VODE VOJVODINE" 21OOO NOVI SAD, BULEVAR MIHAJLA PUPINA25"Radovi na uredjenju leve obale kanala plovni Begej od km 26+500 do km 26+720 u Zrenjaninu i montaža plutajuceg doka ( I faza )2020
80. GRAD SUBOTICAOPTI-BIKE - HUSRB ⁄ 1602 ⁄ 21 ⁄ 01022020
81. JP ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE SUBOTICAJNVV „Sanacija zemljanih puteva", broj javne nabavke II-404-1-2 ⁄ 20202020
82. JVP "VODE VOJVODINE" 21OOO NOVI SAD, BULEVAR MIHAJLA PUPINA25"Radovi na uredjenju leve obale kanala plovni Begej od km 26+500 do km 26+720 u Zrenjaninu ( II faza )2020
83. JP ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE SUBOTICAJNVV „Planske popravke saobraćajnih površina“, broj javne nabavke II-404-1-9 ⁄ 20202020